Anmelden

Радваме ме се, че желаете Вашето дете да учи български език, пее, рисува, танцува и пътува с нас.

Можете да го запишете по всяко време.

Данни за записване:

  • Име, презиме, фамилия
  • Дата и място на раждане
  • Настоящ адрес в Линц, Горна Австрия
  • Училище, което посещава в Линц, Горна Австрия
  • Адрес на училището
  • Клас по австрийската система
  • Телефон/-и и email на родителите

 

Данните изпратете, моля, на адрес info@bulgarischeschule-linz.at

Можете да се свържете с нас и

 

© 2009-2015 Bulgarische Schule „Orfej“ in Linz.