Elternrat

Ръководен орган на училището е Българо-австрийското родителско дружество „Орфей”. Целите и задачите на Родителското дружество са тясно свързани с тези на училището.

Извадка от статута на дружеството

  • Българо-австрийското родителско дружество „Орфей“ за началните училища и гимназиите е със седалище в Линц и действа на територията на федералната област Горна Австрия.
  • Дружеството преставя интересите на членовете си при учебната и възпитателна училищна дейност в обучението по „Български език като майчин език“ и подкрепя съвместната работа между родителите и българското училище „Орфей“.

Главни цели на Дружеството

  • Разпространение и подкрепа на обучението по български език, литература, култура, история и обичаи сред учениците в Горна Австрия.
  • Популяризиране и подкрепа на българо-австрийските взаимовръзки предимно в областта на културата, образованието и езиковото обучение.

Състав на Родителския съвет за периода 2014 - 2018

  • Мариета Ридл — председател
  • Стефан Динков — касиер
  • Евелина Станчева — протокол
  • Виолета Ангелова — член на РС
  • Юлита Попова - член на РС

© 2009-2015 Bulgarische Schule „Orfej“ in Linz.