Konzept und Entwicklung

Основаване

Българското училище „Орфей” e първото легитимно учебно звено за изучаване на български език и популяризиране на българската култура в Линц и Горна Австрия. То е основано през учебната 2009 -2010 година по инициатива на едноименното Българо-австрийско родителско дружество (БАРД)*, първо по рода си в Австрия.

„Орфей” е приемникът на групата за изучаване на български език като майчин език, формирана към Училищната инспекция на Линц (училище „Харбах”) през учебната 2007-2008 г. с усърдието най-вече на г-жа Мариета Ридъл.

 

Концепция

  • Завършен цикъл на обучениe по български език.
  • Матура по български език в Австрия.
  • Български език за всяка възраст и степен.

 

Основната цел на създаването на училището беше да се даде възможност на всички деца и ученици в Линц и Горна Австрия да изучават български език независимо от това, в кое от двете българо-австрийски културни дружества, „София“ или „Дунав“, членуваха съотв. членуват родителите им.

Сред задачите ни беше в перспектива да осигурим обучение по български език и в гимназиалния курс и работим в насока матура по български език в Австрия. Към 2005-a във VHS в Линц съществуваше вече курс за възрастни, иницииран и воден от доц. д.ф.н. Димитър Дунков, и така цикълът се оформяше: български език за всяка възраст и степен.

Изборът на името на училището „Орфей” насочва към древните и с общоевропейско значение културни следи по днешните български земи.

Името, статутът, целите и задачите на училището бяха приети в присъствието на всички родители и преподаватели, съпричастни към обучението по български език в Линц.

За първи училищен ръководител беше избрана г-жа Мариета Ридъл, председателка на Родителският съвет на БАРД „Орфей”, а за преподаватели г-н доц.д.ф.н. Димитър Дунков и г-жа маг. Дарина Тонкова.

Развитие

С концепцията на „Орфей” през 2009 – 2010 de facto беше спасено обучението по български език в началния курс и се положи основата за неговото развитие. Чрез заявка на нашето училище през 2009 г. българският език беше вписан в номенклатурата от дисциплини на Австрийското министерство на образованието.

От 2010 нашето училище е член Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), второто в Австрия след „Св.св. Кирил и Методий” във Виена. „Орфей” е първото българско учебно звено от Горна Австрия, включено в програмата „Роден език и култура зад граница” (2010-2011, 2011-2012) на МОМН. От учебната 2012-2013 г. насам училището е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина по Постановление Nr. 334 на МОН.

През 2009 – 2014 г. над 50 деца и ученици от Линц и Горна Австрия са посещавали класните и извънкласни занятия в „Орфей”.

„Орфей” излъчи първата абитуриентка, отлично положила международната IB-матура по български език и литература в немскоезичния свят и ЕС.

На БУ „Орфей” беше връчена награда на името на „Неофит Рилски”, присъдена от МОН за 2012-2013 г.
* Заседание на Родителския съвет, 05.02.2010.

© 2009-2015 Bulgarische Schule „Orfej“ in Linz.