Bibliothek

„Орфей” създаде българския библиотечен фонд в Линц. Той е разпределен на две места в града:

  1. в Гимназия „Европа” – Аухоф (Europagymnasium LISA Auhof) и
  2. в Градската библиотека на Линц (Stadtbibliothek, Wissensturm).

 

Основната част на фонда e депониран в Градската библиотека. Той е основан по инициатива и с дарение от доц д.ф.н Димитър Дунков и понастоящем включва около 450 заглавия от български автори: българска литературна класика, фолклор, енциклопедии, учебници, българо-немски речници, географски и исторически карти, CD, DVD с български филми и др.

„Българският отдел“ в училищната библиотека на Europagymnasium LISA съществува от ноември 2009. Основният фонд е положен с дарения от ст.н.с. I. ст. Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей в София, Агенцията за българите в чужбина и доц.д.ф.н. Димитър Дунков.

Част от книгите са набавени по линия на проекта „Български език и култура зад граница“ (2010-2012) на българското Министерство на образованието и науката (МОН) и по линия на Постановление на МС N° 334 oт 2012 и ff. на МОН (от 2012 - 2014, текущ). Фондът се попълва и с дарения от българо-австрийската общност в Линц.

Ползване

Българският библиотечен фонд е достъпен за всеки, ползването и заемането на книги за домашен прочит за срок до 4 седмици е безплатно:

  • в Stadtsbibliothek представяна на карта за ползване на Stadtsbibliothek.
  • в Europagymnasium представяне на документ за самоличност и подпис.
Учебниците, речниците, енциклопедиите и картите се ползват само в читалнята на библиотеките или за учебни цели в залите на Europagymnasium и Wissensturm.

 

© 2009-2015 Bulgarische Schule „Orfej“ in Linz.